Приложение

4

Лаборатория Индустриална

2

Медицинска промишленост

3

Фармацевтична индустрия

1

Околна среда Индустриална