Приложение

4

Индустриална лаборатория

2

Медицинска индустрия

3

Фармацевтична индустрия

1

Индустриална среда